عمر البشیر برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد

رئیس‌جمهور سابق سودان برای اولین بار از زمان سرنگونی‌اش در مسیر رسیدن به دفتر دادستانی در انظار عمومی ظاهر شد.