پلوسی: آمریکا هیچ میلی برای جنگ با ایران ندارد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای تاکید کرد: آمریکا قطعا تمایلی برای جنگ با ایران ندارد.