بیانیه اتحادیه اروپا درباره سفر هلگا اشمید به ایران: برجام باید حفظ شود