سیک‌های هند مانع از تخریب مسجد ۱۰۰ ساله در پنجاب شدند

حوزه/ یک مسجد ۱۰۰ ساله در روستایی در پنجاب هندوستان، با حمایت بزرگان و ساکنین سیک، همچنان پابرجاست و مردم اعلام کرده اند که مانع از تخریب این مسجد باستانی می شوند.