خشونت‌های هدفمند و سیاست‌های بی رحمانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان؛ شلیک عمدی صهیونیست‎ها به سمت افراد غیرمسلح

اعمال خشونت‌های هدفمند و سیاست‌های بی رحمانه رژیم صهیونیستی در برابر معترضان فلسطینی که هیچ سلاحی با خود به همراه ندارند تنها می‌تواند به عمد صورت بگیرد که این امر بازهم خط مشی دیرینه است.