تهدید نظامیان ضدتروریست فرانسه با سلاح سرد

فردی که نظامیان ضدتروریست فرانسه را با چاقو تهدید کرده بود پس از اصابت دو گلوله زخمی و دستگیر شد.