برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در پیاده راه اکباتان