۱۹ وزنه‌بردار نوجوان در قالب ۲ گروه به اردو تیم ملی دعوت می‌شوند