وزارت دادگستری آمریکا با انتشار عملکردمالیاتی ترامپ مخالفت کرد