ناظران بین المللی: اتهام زنی به ایران درباره حمله به نفتکش ها مشکوک است