سعید معروف به دلیل ازدحام جمعیت در هتل دچار آسیب‌دیدگی شد!