ساملوو: لهستان را راحت شکست ندادیم/ جو سالن ارومیه بی‌نظیر بود