شرکت فرانتلاین: احتمال خطای انسانی و مکانیکی در وقوع حادثه‌ی نفتکش فرانت آلتر بعید است

شرکت فرانتلاین، مالک نفتکش حادثه دیده در دریای عمان اعلام کرد این احتمال را که خطای انسانی و مکانیکی عامل حادثه‌ای باشد که برای نفتکش فرانت آلتر رخ داد بعید است.