ارائه آثار هشت هزار و ۵۰۰ دانش آموز در جشنواره رشد زندگی در گیلان