۷۰۰ پروژه ورزشی تا پایان سال ۹۸ افتتاح و به بهره برداری می‌رسد