حادثه مشکوک نفت‌کش‌ها خلاف تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بروز حوادث مشکوک برای نفت‌کش‌های تجاری مرتبط با ژاپن را خلاف تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش عنوان کرد.