گزارش تسنیم| علت عدم حضور ترکمنستان در رویدادهای سیاسی پیش‌رو در آسیای مرکزی

به رغم مطرح شدن شایعاتی مبنی بر بیماری احتمالی بردی‌محمداف، عدم عضویت ترکمنستان در سازمان همکاری شانگهای به دلیل اتخاذ سیاست بی‌طرفی و عدم عضویت در سیکا، اصلی‌ترین علت عدم حضور این کشور در دو نشست پیش‌رو است.