امارات: در یمن هستیم چون نمی‌خواهیم صنعا یک نماینده دیگر برای ایران در منطقه باشد

وزیر کشور امارات گفت: ما در یمن هستیم چرا که نمی‌خواهیم این کشور یک نماینده دیگر برای ایران در منطقه باشد.