همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مناطق سیل زده خوزستان ضعیف است