بازتاب فوری سخنان رهبرمعظم انقلاب در دیدار با آبه/عکس