حضور معاون وزیر ورزش در مراسم افتتاحیه شطرنج رده‌های سنی کشور