اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان در مازندران برگزار می‌شود