توافقنامه استفاده بهینه ازآب رودخانه هیرمند به امضا رسید