واردات به شلوغ‌ترین بندر دریایی آمریکادر ماه می ۶ درصد افت کرد