بزرگترین واحد مرغداری تخمگذار در مهاباد به بهره برداری رسید