وزیر ورزش: امسال ۷۰۰ طرح ورزشی به بهره برداری می رسد