انگلیس از حادثه برای نفتکش‌ها در دریای عمان ابراز نگرانی کرد