عملیات ابها شکست رادارهای نظامی آمریکایی را ثابت کرد

ارتش یمن در تغییر استراتژی خود و حملات هوایی به فرودگاه های عربستان موفق عمل کرده و شکست تسلیحات نظامی و رادارهایی آمریکایی را به اثبات رساند.