کمیسیون اروپایی از آمادگی خود برای برگزیت نامنظم خبر داد

یک مقام کمیسیون اروپا اعلام کرد که بروکسل برای برگزیت نامنظم انگلیس تجهیز شده است.