شفر: اگر مدارک دلالی من را به فیفا ندهید، محروم‌تان می‌کنم