سخنگوی دولت نسبت به انفجار 2 نفتکش در دریای عمان ابراز نگرانی کرد