سفیر روسیه در آمریکا: قدرت‌های بزرگ برای حل مشکلات کنونی همکاری کنند

آناتولی آنتونوف در سخنانی گفت: مسکو معتقد است مشکلات کنونی تنها در نتیجه همکاری قدرت‌های بزرگ دنیا حل می‌شود.