تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی با کاهش 20 روزه زمان تعمیرات