خرید تضمینی برگ سبز چای از ۵۰ هزار تُن گذشت/ رشد ۱۸ درصدی تولید نسبت به سال گذشته