۱۵.۷ هزار گیگاوات ساعت تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی در سال ۹۷