چهارمین جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری و صنایع دستی بانوان جهان اسلام آغاز شد