اطلاعیه سومین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی + متن اطلاعیه