کانون های مساجد کهگیلویه و بویراحمد فعالیت های فرهنگی اثرگذارتری انجام می دهند