نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مدیرعاملان تعاونی های صیادی