۱۲ هزار دختر بازمانده از تحصیل سیستان و بلوچستان جذب کلاس درس شدند