سیاستمداران عوام فریب از اسلام هراسی و نژادپرستی سوءاستفاده می‌کنند

حوزه/ در یک گزارش سالانه کمیسیون نژادپرستی و عدم مدارای شورای اروپا نوشته شده که سوءاستفاده های اسلام هراسانه سیاستمداران عوام فریب در جهان موجب ایجاد تفرقه در جوامع شده است.