آغاز تمرینات 6 تیم شرکت کننده در رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا