نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۳ خرداد ۹۸ / قیمت پوند و یورو کاهش یافت