آژیر خطر حمله راکتی به سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد

منابع خبری از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در سرزمین‌های اشغالی به دنبال یک حمله راکتی خبر دادند.