۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه گلخانه های کشور تخصیص یافت