منابع خبری از حمله به ۲ نفتکش در دریای عمان خبر دادند

برخی منابع خبری از حمله به دو نفتکش بزرگ حامل نفت خام در دریای عمان و صدای انفجارهای پی در پی خبر دادند.