مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه مراغه: ولایت فقیه و مردم ارکان اساسی نظام هستند