کرمانشاه با پیگیری های استاندار میزبان رویداد بین‌الملی گردشگری ۲۰۲۰ شد