اشتری: اجرای طرح پیامک‌های? امنیت اخلاقی با کمترین نارضایتی? روبه‌رو بوده است