ادعای حمله به دو نفت‌کش در دریای عمان

منابع خبری ادعا کردند که به دو نفت‌کش بزرگ حامل نفت خام در دریای عمان حمله شد و منفجر شدند.